Notiek Rīgas Motormuzeja rekonstrukcija

Rīgas Motormuzeja ēkas rekonstrukcijas projekta ietvaros notiek ēkas pārbūve, lai pēc iespējas paplašinātu ekspozīcijai domāto platību, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, izveidotu ērtu, mūsdienīgu ieejas risinājumu, uzlabotu apmeklētāju plūsmas organizāciju un nodrošinātu muzeja pilnīgu pieejamību visiem, t.sk. arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vienlaikus maksimāli tiek saglabāts Rīgas Motormuzeja vēsturiskais veidols un plānojums. Ēkas rekonstrukcijas projektu izstrādā SIA „Projektēšanas birojs ARHIS”, rekonstrukcijas un būvniecības darbus veic SIA „Skonto būve”.