Pabeigta Rīgas Motormuzeja ēkas celtniecība

1988. gada 30. decembrī tika pabeigta Rīgas Motormuzeja ēkas celtniecība un parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts par muzeja ēkas pabeigšanu.