Dr. Karls Horsts Hāns Rīgā

1990. gada 25. augustā uz Latviju atbrauc Karls Hāns, Volkswagen A.G. šefs. Vizītes laikā viņš apmeklē arī Rīgas Motormuzeju. Karla Hāna vizīte Rīgā autocilvēkiem bija salīdzināma ar pāvesta vizīti pie katoļticīgajiem.